Một số kết quả trong IQ:

Một số kết quả trong IQ của tôi:

– SLSE Form I – tác giả tiến sĩ tâm lý học Jonathan Wai (người Mỹ, sáng lập tổ chức IQ cao Quốc tế ISI-S society) – Lần gửi đầu tiên: 8 năm bài test xếp thứ 3 IQ 171.

– Mix 01, 02, 03 – tác giả tiến sĩ Stanislav Hatala (người Thụy Điển, tạo lập trang iqtest.sk) – Lần gửi đầu tiên: 7 năm bài test xếp  thứ 1 : (Điểm 59/60) IQ 175+.

– Lần gửi đầu tiên: Điểm số 92/100 (đứng thứ nhất “What’s next?”) cuộc thi trí tuệ toàn cầu – tổ chức bởi Cerebrals Society – tác giả tiến sĩ tâm lý học Xavier Jouve (người Pháp, sáng lập tổ chức IQ cao Quốc tế Cerebrals Society ) . LINK LINK 2 

– Numerus Light – tác giả Ivan Ivec – giáo sư toán học là người sáng lập nhiều tổ chức IQ cao Quốc tế như Nano Society, Ultima Society, Grand Society. Lần gửi đầu tiên: 6 năm bài test điểm số tối đa 30/30 xếp thứ 1 IQ 172,5+ SD16 LINK LINK 2

– Numerus- tác giả Ivan Ivec – giáo sư toán học là người sáng lập nhiều tổ chức IQ cao Quốc tế như Nano Society, Ultima Society, Grand Society… Lần gửi đầu tiên: 14 năm bài test điểm số 29/30 xếp thứ 1 IQ 190+ SD15 LINK LINK 2

– Điểm số tối đa ở những bài test nổi tiếng khác như: Pictorial, TRI 52, Matrix B, numeric ..v.v.v. 

Thành viên của các tổ chức IQ cao Quốc tế:

Nano Society (IQ>190 SD15 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 1 tỷ)

ESOTERIQ society (IQ>196 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 1 tỷ)

HELLIQ Society (IQ>164 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 30 nghìn)

Grand Society (IQ>164 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 30 nghìn)

Homo Society (IQ>164 ) (Chờ hoàn tất thủ tục) 

Sinapsa society (IQ>153) (Chờ hoàn tất thủ tục)

ISI-Society (IQ>151)

High IQ society (IQ>142)

Viet Nam high IQ society (IQ>142) (Người sáng lập)